๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เจ้าภาพวันนี้ คุณพ่อปลิว-คุณแม่ลำใย ประทับวงศ์ และลูกหลาน เจ้าภาพถวายข...

26 มิถุนายน 2563

เจ้าภาพวันนี้ ประกอบด้วย 1.ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และคณะ ถวายน้ำดื่ม ว...

27 มิถุนายน 2563

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล วันนี้ ประกอบด้วย 1.ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และค...

วันที่ 27 มีนาคม 2563

พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานพิ...

วันที่ 24 มีนาคม 2563

    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ถวายหน้าก...