วันที่ 17 มีนาคม 2563

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้  ประกอบด้วย คณะที่ 1.คุณอุไรวรรณ วัลย์เคลื...

วันที่ 16 มีนาคม 2563

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้ ประกอบด้วย: 1.คุณแม่จิตรปราณี แซ่ลิ้ม,คุณพ...

วันที่ 14 มีนาคม 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้ ประกอบด้วย: 1.คุณแม่ทองดี ...

วันที่ 6 มีนาคม 2563

เจ้าภาพถวายความอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 1.คุณพ่อมนตรี-คุณแม่สมทรัพย...

วันที่ 3 มีนาคม 2563

    นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 2506 ทำบุญอุทิศให้เพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีว...

22 กุมภาพันธ์ 2563

  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มจร นำ...

26 มกราคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้ คณะคุณแม่ผิน ช่อ...