21 สิงหาคม 2561

21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. บรรยายธรรมและแนะแนวทางในก...

20-24 สิงหาคม 2561

      ราชทัณฑ์ ราชธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาค...

20 สิงหาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา...

18 สิงหาคม 2561

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่...

วันแม่แห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ กลุ่มงานธรรมวิจัย ส...

17 สิงหาคม 2561

    วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ พระเดช...

8 สิงหาคม 2561

ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพ (คุณวิรชดา อุดมกิจโชติ,คุ...