19 กุมภาพันธ์ 2562

“ปลูกต้นกันเกรา…วันมาฆบูชา” พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธ...

17-26 กุมภาพันธ์ 2562

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสมาจารวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสี...

15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะพระภิกษุผู้เข้าสอบคัดเลือกพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25  จำนวน ...

13 กุมภาพันธ์ 2562

“พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวสัมโมทนียกถา” เจ...

10 กุมภาพันธ์ 2562

10 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

5 กุมภาพันธ์ 2562

“ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่” ศาสนพิธีกร ดร.สมชาย บุญสุ่น  นำโดยค...

3 กุมภาพันธ์ 2562

  3 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.15 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำน...

2 กุมภาพันธ์ 2562

2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.15 น.   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนว...