20 ตุลาคม 2561

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปร...

18 ตุลาคม 2561

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี (ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโม+อนุโมทนาคาถา)—R...

10 ตุลาคม 2561

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย:1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย ...

7 ตุลาคม 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 3 รูป/พระนิสิตเถรวาท 97รูป/พระนิสิตมหายาน 22 ...

4 ตุลาคม 2561

ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคณะกลุ่มไหมพรม อาสากาชาด สภากาชาดไท...

3 ตุลาคม 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธ...

1ตุลาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต (เถรวาท+มหายาน) ถวายม...