17 สิงหาคม 2560

  17 สิงหาคม 2560์  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 460 รูป  ประกอบด้วย: 1.พระ...

16 สิงหาคม 2560

16 สิงหาคม 2560์  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 476 รูป เจ้าภาพประกอบด้วย: ...

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 กลุ่มงานธรรมวิจัย  ส่วนธรรมนิเทศ มจร ได้จัดกิจกรรม...

13 สิงหาคม 2560

  คุณพ่อทองใบ  ม่วงมณี และคณะลูกหลานเหลน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ข...

12สิงหาคม 2560

ครอบครัวประทับวงศ์  จากอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เป็นเจ้าภาพข้...

10 สิงหาคม 2560

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทน...

ครอบครัวคะเณย์

10 สิงหาคม 2560 ในช่วงตอนเช้าได้มีศรีสองพี่น้องคือ คุณยศยา – คุณสุจิตา  คะ...

ฟังธรรมตามกาล

ฟังธรรมตามกาล ใช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  วัดหรือสถานที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ...

8 สิงหาคม 2560

  8 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 463 รูป ประกอบด้วย: 1.พระมหา...