24 สิงหาคม 2560

  24 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 487 รูป ประกอบด้วย: 1.คุณแม...

23 สิงหาคม 2560

  คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก (พี่สาว) คุณสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (น้องช...

22 สิงหาคม 2560

  22 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 492 รูป  ประกอบด้วย: 1.พญ.สาย...

21 สิงหาคม 2560

  21 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 124 รูป ประกอบด้วย:1.คุณพรศ...

17 สิงหาคม 2560

  17 สิงหาคม 2560์  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 460 รูป  ประกอบด้วย: 1.พระ...

16 สิงหาคม 2560

16 สิงหาคม 2560์  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 476 รูป เจ้าภาพประกอบด้วย: ...

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 กลุ่มงานธรรมวิจัย  ส่วนธรรมนิเทศ มจร ได้จัดกิจกรรม...

13 สิงหาคม 2560

  คุณพ่อทองใบ  ม่วงมณี และคณะลูกหลานเหลน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ข...

12สิงหาคม 2560

ครอบครัวประทับวงศ์  จากอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เป็นเจ้าภาพข้...