เจ้าภาพ 11 มีนาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 1,038 รูป ประจำวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ป...

อายุวัฒนมงคล 50 ปี

  โยมน้องท่านพระมหาบุญเกิด คุณรัญญา-คุณสุรเนียน สุขมณี มะพารัมย์,คุณช...