วันวิสาขบูชา2560

  เจ้าภาพถวายสังฆทาน-ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 46 รูป ประจำวัน...