31 กรกฎาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อ...

29 กรกฎาคม 2560

  29 กรกฎาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 150 รูป  ประกอบด้วย: 1.ครอบค...

ทรงพรเจริญ

ทีฆายุโก โหตุ มหาวชิราลงฺกรณราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุ...

25 กรกฎาคม 2560

    เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 457 รูป (ผู้บริหาค คณาจารย์ เจ้าหน้...

23 กรกฎาคม 2560

  ครอบครัว “กาญจนวิกัติ” ครอบครัว “บุญมี” ถวายข้าวสาร, สมุด, ปากกา ...

24 กรกฎาคม 2560

  กัลยาณมิตร สำนักปฏิบัติธรรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จังหวัดสระบุรี ถวาย...