วันพุธ 19 กรกฎาคม 2560

  19 กรกฎาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 472 รูป ประกอบด้วย: 1.ครอบค...