12สิงหาคม 2560

ครอบครัวประทับวงศ์  จากอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เป็นเจ้าภาพข้...

10 สิงหาคม 2560

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทน...

ครอบครัวคะเณย์

10 สิงหาคม 2560 ในช่วงตอนเช้าได้มีศรีสองพี่น้องคือ คุณยศยา – คุณสุจิตา  คะ...

ฟังธรรมตามกาล

ฟังธรรมตามกาล ใช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  วัดหรือสถานที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ...

8 สิงหาคม 2560

  8 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 463 รูป ประกอบด้วย: 1.พระมหา...

6 สิงหาคม 2560

  6 สิงหาคม 2560  พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. กล่าวสัมโมทนียกถา   ครอบครัวอายุเกษ...

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

  วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 ทำบุญวันเกิดคณะกัลยาณมิตร คุณจิราภรณ์ ศรี...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

  วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 490 รูป ประกอบด้...

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 “เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 535 รูป”  ประกอบ...