วันที่ 25 ตุลาคม 2560

  บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...

วันที่ 21 ตุลาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 168 รูป (ผู้บริหาร 16 รูป,พระนิสิตเถ...

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ประกอบพิธีไหว้พระรับศีลถวายภัตตาหาร โดยมี พระปลัดบุญเกิด กตเวที,ดร. ปร...

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 201 รูป คุณปิยะนุช รังคสิริ และคณ...