วันที่ 5 ตุลาคม 2560

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันออกพรร...

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

คุณสรศักดิ์ พวงจำปา-คุณสุดารัตน์ ล้อมงคลกิจ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2560

  คุณแม่สมจิตร์-คุณพัชริดา พรเจริญ และครอบครัว ถวายสังฆทาน มีข้าวสาร 1 ...