วันที่ 21 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. พระวิปัสสนาจารย์และพระนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

    เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 412 รูป  ประกอบด้วย: 1.คณะอุบาสกอุบา...