26 กุมภาพันธ์ 2561

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.15 น. คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองร...

25 กุมภาพันธ์ 2561

25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.15 น. คุณแม่กุหลาบ พิทักษ์สาลี-คุณกิติศักดิ์-คุณอารีย...

24 กุมภาพันธ์ 2561

24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.15 น. คุณพ่ออุทัย-คุณแม่ประไพ เพาะบุญ ลูกหลานและญาติ  ...

23 กุมภาพันธ์ 2561

คณะพยาบาลเปาโล นำโดย คุณดวงรัตน์ รักศักดิ์ศรี เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร...

20 กุมภาพันธ์ 2561

 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.15 น.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองร...

18 กุมภาพันธ์ 2561

18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยา...

17 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต จำนวน 181 รูป (ผู้บริหาร 5 รูป,พระนิสิตเถร...

16 กุมภาพันธ์ 2561

16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.15 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 573 รูป (ผู้บริหาร...