13 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 403 รูป (ผู้บริหา...

12 กุมภาพันธ์ 2561

1.ศาสนพิธีกร  คุณถนอม คชแพทย์ นำคณะเจ้าภาพ คุณดวงกมล ศศะภูริ และครอบครัว...

11 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 102 รูป ประกอ...

10 กุมภาพันธ์ 2561

  10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.15 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 172 รูป  รับประ...

6 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ประก...

3 กุมภาพันธ์ 2561

3 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต 1...

2 กุมภาพันธ์ 2561

2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ศาสนพิธีกร อาจารย์สมชาย บุญสุ่น  นำคณะเจ้าภาพ คุณ...