15 มีนาคม 2561

  15 มีนาคม 2561 เวลา 11.15 น. รศ.ดร.สุทธิพงษ์-คุณนำพร-นายนนทชัย-ดช.ชวณัฐ ศรีวิชัย ...

ยามป่วยเยี่ยมไข้

ฝากใจให้กันอย่าหวั่นไหว ฝากไว้ด้วยรักจงพักผ่อน ฝากความห่วงหาอาทร ฝาก...

14 มีนาคม 2561

14 มีนาคม 2561 เวลา 11.15 น. เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพ...

13 มีนาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ร่วมบริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพลแด่พระธรรมทูตส...

12 มีนาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล/บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพลแด่พระธรรมทูตสายต่...

11 มีนาคม 2561

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่คณาจารย์ เจ้าหน้า พระนิสิต 139 รูป ประกอบด้ว...

8 มีนาคม 2561

8 มีนาคม 2561 เวลา 11.15 น. MR.ng Soon Kheng (คุณอึ้ง ซุนเค็ง) ทำบุญวันเกิด, MR.ng Koh Yew (คุณอึ้งคอยิ...

6 มีนาคม 2561

6 มีนาคม 2561 คุณแม่ศรีรุ้ง เตรียมประกิจกุล ลูกหลานและคณะ  ร่วมทำบุญอายุวั...