25 เมษายน 2561

25 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+ครูพระสอนศีลธรรม+สามเณ...

23 เมษายน 2561

23 เมษายน 2561 เวลา 07.00-09.00 น.พนักงานสวัสดิการโรงครัว กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรร...

22 เมษายน 2561

22 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พระนิสิตและพระธรรมทูตสายต่างป...

21 เมษายน 2561

21 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต พิจารณาอาหาร โดยมีพ...

สงกรานต์ปี2561

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (สงกรานต์ ๒๕๖๑) พนักงานสวัสดิการโรงครัว กลุ่ม...

19 เมษายน 2561

19 เมษายน 2561 เวลา 19.00-20.30 น.พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ...