31พฤษภาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ข้าวเหนียวทุเรียน ถวายสังฆทาน แด่ผู้บริหารมหา...

30 พฤษภาคม 2560

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสายต่างประะเทศ รุ่นที่ 24 และ...

29 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสายต่างประะเทศ รุ่นที่ 24 (139 รูป) ...

ทำแล้วชีวิตมีสุข

  “ทำแล้วชีวิตมีสุข” 1. เราไม่ได้มีชีวิตเพื่อการเฝ้านั่งเสียใจร่ำไ...

27 พฤษภาคม 2561

นางณัษฐากาญจน์ ติ่งเพชรทองคำ และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดมาติกาบ...

25 พฤษภาคม 2561

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธาน...

24 พฤษภาคม 2561

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ...

21พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 (206 รูป) พ...

20 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 (141 รูป) ท...