9 พฤษภาคม 2561

9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ศาสนพิธีกร อาจารย์สมชาย บุญสุ่น ประกอบพิธีนำคณะเจ้า...

6 พฤษภาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย: 1.คุณวิ...

5 พฤษภาคม 2561

5 พฤษภาคม 2561พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ รองผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบ...

4 พฤษภาคม 2561

4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.15 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ...

4-6 พฤษภาคม 2561

กลุ่มงานมหาจุฬอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ...

4 พฤษภาคม 2561

คณะพระภิกษุในโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล...

29 เมษายน 2561

  29 เมษายน 2561 เวลา 18:38 น. · เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทย...