15 มิถุนายน 2561

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานสงฆ์...

11 มิถุนายน 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต (335 รูป) โดยมี พระเดชพ...

10 มิถุนายน 2561

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+คณาจารย์+เจ้าหน้าที่+พระนิสิต (85 รูป) โดยมี พระสั...