สวดมนต์ข้ามปี2561

สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย รับพรปีใหม่ด้วยใจที่เบิกบาน ประจำปี 2562 ณ อุโบสถกล...

ณ มหาจุฬาอาศรม

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   &nbs...

มอบประกาศนียบัตร

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็...

27ธันวาคม2561

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำ...

24ธันวาคม2561

      ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/...

21ธันวาคม2561

21/12/2018 เวลา 10.00 น.ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รั...

20ธันวาคม2561

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำ...

19ธันวาคม2561

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำ...

18ธันวาคม2561

พระวิปัสสนาจารย์ นำโดย พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. (เมธา จนฺทสาโร) สาธิตการ...