26 กุมภาพันธ์ 2562

“ทำบุญอุทิศให้ บิดา มารดา และบรรพบุรุษที่ล่วงลับ”  แม่ชีทองสุข นามเ...

24 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณพ่ออุทัย-คุณประไพ เพาะบุญ และครอบครัว ทำ...

21กุมภาพันธ์ 2562

“ประชุมรายงานตรวจติดตามการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหาร” คณะสหเวชศา...

วันมาฆบูชา

“พิธีเวียนเทียน”  พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานพิธีจุดธูปเ...

19 กุมภาพันธ์ 2562

“ปลูกต้นกันเกรา…วันมาฆบูชา” พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธ...

17-26 กุมภาพันธ์ 2562

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสมาจารวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสี...

15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะพระภิกษุผู้เข้าสอบคัดเลือกพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25  จำนวน ...

13 กุมภาพันธ์ 2562

“พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวสัมโมทนียกถา” เจ...

10 กุมภาพันธ์ 2562

10 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...