21 มีนาคม 2562

  21 มีนาคม 2562 เวลา 11.15 น. เจ้าภาพถวายภัตตาหาร คือ พ.อ.โกมินทร์-น.อ.หญิง เลขา ไต...

30 March – 15 April 2019

  Inviting parents and Buddhists who have faith Bring children between the ages of 8 – 14, join the ordination in the summer novice ordination project, model 15 Between 30 March – 15 April 20...

Mahachula-Ashram,MCU

      General for Join practicing Vipassana at Mahachula-Ashram, Forest Meditation Center, Mahachulalongkornrajavidyalaya university Pak Chong District, Nakornratchasima Province, Thail...

16 มีนาคม 2562

      16 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศาสนพิธีกร: อาจารย์สมชาย บุญสุ่น นำคณะเจ้าภาพ ...

15 มีนาคม 2562

15 มีนาคม 2562 เจ้าภาพถวายภัตตาหาร+เครื่องครัว ประกอบด้วย: 1.คุณภัทรพล-คุณลดา...

11 มีนาคม 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้ ประกอบด้วย:1.คุณวันวิสาข์ ตันติวิวัฒนพันธ...

10 มีนาคม 2562

10 มีนาคม 2562 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 1.คุณไพฑูรย์ กัณฐวิจิตร, คุณวรรณวรี น้อ...

9 มีนาคม 2562

9 มีนาคม 2562 “ความสุข ร้อยยิ้ม” คณะสายบุญตุ้ยนุ้ย ร่วมถวายภัตตาหารเช้า...