m1

m1 m2 m5 m6 m7

 

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560