mahachula

mahachula

 

maha1 maha2 maha3 maha4 maha5 maha6

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตปริญญาโท-ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กำหนดให้พระนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – วันที่ 15 ธันวาคม 2559

รวมจำนวน 25 วัน

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญได้ที

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ มจร

พระมหาอุทัย์ พลเทโว โทรศัพท์ 062-9954-561