221

221 222 223

5 พฤษภาคม 2561
พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ รองผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถา
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:
1.คุณแม่สลักใจ โรจนาลักษณ์ และครอบครัว ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 77 ปี) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000.-
2.คุณพรพิมล ศิริวัฒน์-คุณวิภา จารีวงศ์ไพบูลย์-คุณอรทัย วิมลโนธ  ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน และทำบุญอุทิศให้ บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ถวายสังฆทาน มียารักษาโรค,อุปกรณ์เครื่องเขียน,น้ำดื่ม,กระดาษทิชชู,สบู่,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน และรองเท้า ฯลฯ
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา