maha2

maha0 maha2 maha3

 

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ นำพระนวกะที่อุปสมบท จำนวน 89 รูป

เพื่อถวายเป็ฯพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2560 จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม