591013

591013

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัย  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply