ส่วนธรรมนิเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์  035-248000 ต่อ 8719 ,06-1951-5459

กลุ่มงานธรรมวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับริจาค การบำเพ็บกุศลของ มจร ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานธรรมวิจัย โทร 035-248-000 ต่อ 8138

mdmu-20

 

กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์   06-1951-5459

16773 

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์  036 330 124, 06-1951-5459, 06-2995-4561, 08-3734-5945

asom9

 

https://her.is/2gPeV2k