6 สิงหาคม 2560

  6 สิงหาคม 2560  พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. กล่าวสัมโมทนียกถา   ครอบครัวอายุเกษ...

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

  วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 ทำบุญวันเกิดคณะกัลยาณมิตร คุณจิราภรณ์ ศรี...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

  วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 490 รูป ประกอบด้...

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 “เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 535 รูป”  ประกอบ...

31 กรกฎาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อ...

29 กรกฎาคม 2560

  29 กรกฎาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 150 รูป  ประกอบด้วย: 1.ครอบค...

ทรงพรเจริญ

ทีฆายุโก โหตุ มหาวชิราลงฺกรณราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุ...

25 กรกฎาคม 2560

    เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 457 รูป (ผู้บริหาค คณาจารย์ เจ้าหน้...