วันที่ 25 ตุลาคม 2560

  บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...

วันที่ 21 ตุลาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 168 รูป (ผู้บริหาร 16 รูป,พระนิสิตเถ...

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ประกอบพิธีไหว้พระรับศีลถวายภัตตาหาร โดยมี พระปลัดบุญเกิด กตเวที,ดร. ปร...