วันที่ 18 ตุลาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 201 รูป คุณปิยะนุช รังคสิริ และคณ...

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 251 รูป ประกอบด้วย: 1.คณะศิษยานุ...

วันที่ 15 ตุลาคม 2560

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 106 รูป ให้พรเจ้าภาพคือ คุณพัชมณ รัตนวรรณ และครอบครัว ถ...

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

  บริหารจิตเจริญปัญญาถวายพระราชกุศล ทำความดีด้วยการ “พัฒนาจิต” พร...

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 302 รูป   ประกอบด้วย: 1.คุณสิริวัฒน์ วร...

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 354 รูป ประกอบด้วย: 1.คุณแม่ศรีรุ้ง เต...