วันที่ 9 ตุลาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 318 รูป (ผู้บริหาร 33 รูป/พระนิสิตเถรวาท 2...

วันที่ 8 ตุลาคม 2560

คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีจากที่ต่างๆ ได้มารวมกัน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์ส...

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันออกพรร...

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

คุณสรศักดิ์ พวงจำปา-คุณสุดารัตน์ ล้อมงคลกิจ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2560

  คุณแม่สมจิตร์-คุณพัชริดา พรเจริญ และครอบครัว ถวายสังฆทาน มีข้าวสาร 1 ...

วันที่ 21 กันยายน 2560

  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิก...

นวัตกรรม (Innovation)

นวัตกรรม (Innovation) คือการนำสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเ...

วันที่ 17 กันยายน 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 1,500 รูป (อายุวัฒนมงคล 62 ปี) ประกอบด...