วันที่ 15 ตุลาคม 2560

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 106 รูป ให้พรเจ้าภาพคือ คุณพัชมณ รัตนวรรณ และครอบครัว ถ...

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

  บริหารจิตเจริญปัญญาถวายพระราชกุศล ทำความดีด้วยการ “พัฒนาจิต” พร...

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 302 รูป   ประกอบด้วย: 1.คุณสิริวัฒน์ วร...

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 354 รูป ประกอบด้วย: 1.คุณแม่ศรีรุ้ง เต...

วันที่ 9 ตุลาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 318 รูป (ผู้บริหาร 33 รูป/พระนิสิตเถรวาท 2...

วันที่ 8 ตุลาคม 2560

คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีจากที่ต่างๆ ได้มารวมกัน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์ส...