อายุวัฒนมงคล 50 ปี

  โยมน้องท่านพระมหาบุญเกิด คุณรัญญา-คุณสุรเนียน สุขมณี มะพารัมย์,คุณช...