วันที่ 15 กันยายน 2560

อายุวัฒนมงคล 62 ปี พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิ...

วันที่ 14 กันยายน 2560

14 กันยายน 2560 อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า/เพล แก่ผู้บริหาร คณาจาร...

130 ปี มหาจุฬาฯ

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถา มีใจความว่า การจัดงานวันมหาวิทย...

วันที่ 11 กันยายน 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 446 รูป คุณพ่อธีรวัฒน์-คุณแม่คำนวณ ฐ...

วันที่ 8 กันยายน 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประจำวันศุกร์ ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาล...

วันที่ 7 กันยายน 2560

  วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 460 ร...

วันที่ 6 กันยายน 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อ...

26 สิงหาคม 2560

  26 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 219 รูป   คุณณัฐวุฒิ พงษ์เก...