วันที่ 7 กันยายน 2560

  วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 460 ร...

วันที่ 6 กันยายน 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อ...

26 สิงหาคม 2560

  26 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 219 รูป   คุณณัฐวุฒิ พงษ์เก...

24 สิงหาคม 2560

  24 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 487 รูป ประกอบด้วย: 1.คุณแม...

23 สิงหาคม 2560

  คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก (พี่สาว) คุณสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (น้องช...

22 สิงหาคม 2560

  22 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 492 รูป  ประกอบด้วย: 1.พญ.สาย...

21 สิงหาคม 2560

  21 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 124 รูป ประกอบด้วย:1.คุณพรศ...

17 สิงหาคม 2560

  17 สิงหาคม 2560์  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 460 รูป  ประกอบด้วย: 1.พระ...