13 มีนาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ร่วมบริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพลแด่พระธรรมทูตส...

12 มีนาคม 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล/บริจาคปัจจัยค่าภัตตาหารเพลแด่พระธรรมทูตสายต่...

11 มีนาคม 2561

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่คณาจารย์ เจ้าหน้า พระนิสิต 139 รูป ประกอบด้ว...

8 มีนาคม 2561

8 มีนาคม 2561 เวลา 11.15 น. MR.ng Soon Kheng (คุณอึ้ง ซุนเค็ง) ทำบุญวันเกิด, MR.ng Koh Yew (คุณอึ้งคอยิ...

6 มีนาคม 2561

6 มีนาคม 2561 คุณแม่ศรีรุ้ง เตรียมประกิจกุล ลูกหลานและคณะ  ร่วมทำบุญอายุวั...

ร้านราตรีสมบูรณ์

ร้านราตรี สมบูรณ์ โดยนางสำรวย เรืองสุวรรณและครอบครัว โซนผลไม้ ซอย๓ - ถวา...

พระธรรมฑูต ปี2561

พระธรรมทูตสายต่างประเทศปี 2561  ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่...