23 กรกฎาคม 2560

  ครอบครัว “กาญจนวิกัติ” ครอบครัว “บุญมี” ถวายข้าวสาร, สมุด, ปากกา ...

24 กรกฎาคม 2560

  กัลยาณมิตร สำนักปฏิบัติธรรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จังหวัดสระบุรี ถวาย...

วันพุธ 19 กรกฎาคม 2560

  19 กรกฎาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 472 รูป ประกอบด้วย: 1.ครอบค...