6 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ประก...

3 กุมภาพันธ์ 2561

3 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต 1...

2 กุมภาพันธ์ 2561

2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ศาสนพิธีกร อาจารย์สมชาย บุญสุ่น  นำคณะเจ้าภาพ คุณ...

1 กุมภาพันธ์ 2561

  1 กุมภาพันธ์ 2561เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณ...

27 มกราคม 2560

27 มกราคม 2561 เวลา 11.15 น. คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พ...

25 มกราคม 2561

25 มกราคม 2561 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารและพระนิสิต 415 รูป ผู้บริห...