วันที่ 25 ตุลาคม 2560

  บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...