วันที่ 9 ธันวาคม 2562

เจ้าภาพวันนี้ ประกอบด้วย คณะที่ 1 คุณสุรชัย อุดมอนุรักษ์กุล-คุณอัจฉรา สั...

วันที่ 8 ธันวาคม 2562

ท่านเจ้าคุณพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา เจ้าภาพวันน...

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

        วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รองผู้อำ...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

  ท่านเจ้าคุณพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาส...

อยู่กับปัจจุบัน

  อยู่กับปัจจุบัน พระครูศรีนิคมพิทักษ์ วิ.พระวิปัสสนาจารย์ มจรเจ้าอาว...

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล: 1.ดร.สิรรมย์ นาคะเกศ/คุณสุจิตรา-คุณไพบูลย์ สีสวั...

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล: 1.คุณพ่อที สุดารักษ์,พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ ผ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล: 1.คุณพ่อสายัณห์-คุณแม่จินตนา พงษ์สนาม-คุณแม่บัญ...