4-6 พฤษภาคม 2561

กลุ่มงานมหาจุฬอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ...

4 พฤษภาคม 2561

คณะพระภิกษุในโครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล...

29 เมษายน 2561

  29 เมษายน 2561 เวลา 18:38 น. · เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทย...

ร่วมบุญตั้งโรงทาน

ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมบุญตั้งโรงทาน  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล...

25 เมษายน 2561

25 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+ครูพระสอนศีลธรรม+สามเณ...

23 เมษายน 2561

23 เมษายน 2561 เวลา 07.00-09.00 น.พนักงานสวัสดิการโรงครัว กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรร...

22 เมษายน 2561

22 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พระนิสิตและพระธรรมทูตสายต่างป...

21 เมษายน 2561

21 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต พิจารณาอาหาร โดยมีพ...