วันที่ 21 ตุลาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 168 รูป (ผู้บริหาร 16 รูป,พระนิสิตเถ...

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ประกอบพิธีไหว้พระรับศีลถวายภัตตาหาร โดยมี พระปลัดบุญเกิด กตเวที,ดร. ปร...

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 201 รูป คุณปิยะนุช รังคสิริ และคณ...

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 251 รูป ประกอบด้วย: 1.คณะศิษยานุ...

วันที่ 15 ตุลาคม 2560

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 106 รูป ให้พรเจ้าภาพคือ คุณพัชมณ รัตนวรรณ และครอบครัว ถ...

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

  บริหารจิตเจริญปัญญาถวายพระราชกุศล ทำความดีด้วยการ “พัฒนาจิต” พร...