วันที่ 2 ตุลาคม 2560

  คุณแม่สมจิตร์-คุณพัชริดา พรเจริญ และครอบครัว ถวายสังฆทาน มีข้าวสาร 1 ...

วันที่ 21 กันยายน 2560

  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิก...

นวัตกรรม (Innovation)

นวัตกรรม (Innovation) คือการนำสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเ...

วันที่ 17 กันยายน 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 1,500 รูป (อายุวัฒนมงคล 62 ปี) ประกอบด...

พธ.ม.รุ่นที่ 29

พธม.รุ่น 29 (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มจร. วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ เป็นเจ้าภ...

มูลนิธิโพธิวัณณา

  มูลนิธิโพธิวรรณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล และคณะศิษยานุศิษย...

วันที่ 15 กันยายน 2560

อายุวัฒนมงคล 62 ปี พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิ...

วันที่ 14 กันยายน 2560

14 กันยายน 2560 อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า/เพล แก่ผู้บริหาร คณาจาร...

130 ปี มหาจุฬาฯ

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถา มีใจความว่า การจัดงานวันมหาวิทย...