25 กรกฎาคม 2560

    เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 457 รูป (ผู้บริหาค คณาจารย์ เจ้าหน้...

23 กรกฎาคม 2560

  ครอบครัว “กาญจนวิกัติ” ครอบครัว “บุญมี” ถวายข้าวสาร, สมุด, ปากกา ...

24 กรกฎาคม 2560

  กัลยาณมิตร สำนักปฏิบัติธรรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จังหวัดสระบุรี ถวาย...

วันพุธ 19 กรกฎาคม 2560

  19 กรกฎาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 472 รูป ประกอบด้วย: 1.ครอบค...