8 ธันวาคม 2561

            พระครูศรีนิคมพิทักษ์ พระวิปัสสนาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุ...

6 ธันวาคม 2561

พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ...

5 ธันวาคม 2561

คุณแม่กานดา-คุณณัฐพร จองจตุพร และครอบครัว ถวายปัจจัยผู้บริหาร คณาจารย์...

ภาพแห่งความดีงาม

ภาพแห่งความดีงามที่ควรรำลึกถึง จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อความเจริญรุ่งเรือ...

1-15 ธันวาคม 2561

  กิจกรรมปฏิบัติธรรมนิสิตนานาชาติณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เขาค้อ เพช...

24 พฤศจิกายน 2561

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต อ...

17 พฤศจิกายน 2561

  100 ปี ชาตกาล อาจารย์พร  รัตนสุวรรณ บูรพาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร...

14 พฤศจิกายน 2561

      พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ ต้อนรับคณะเจ...