โครงสร้างองค์กรส่วนธรรมนิเทศ

Pho O

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

ลายเส้น

Pmphairot Nikhom
พระมหาไพโรจน์ กนโก
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
พระอธิกฤต ขมจิตฺโต
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
พระครูสมุห์อุทัย  พลเทโว, ดร.
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
ลายเส้น 2

 

 

ใส่ความเห็น

Close