บุคลากร

Pho O

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

ลายเส้น

Pmphairot Nikhom Uthai
พระมหาไพโรจน์ กนโก
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
พระนิคม ขมจิตฺโต
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
พระครูสมุห์อุทัย  พลเทโว
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
ลายเส้น 2

  

ใส่ความเห็น

Close