บุคลากรส่วนธรรมนิเทศ

บุคลากรส่วนธรรมนิเทศ

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

ลายเส้น

Pmphairot Nikhom
พระมหาไพโรจน์  กนโก
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
พระอธิกฤต  ขมจิตฺโต
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
พระครูปลัดอุทัย  พลเทโว, ดร.
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ
ลายเส้น 2

 

ส่วนธรรมนิเทศ

   

 

 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

ดร.สมชาย  บุญสุ่น
นักจัดการงานทั่วไป
นายถนอม  คชแพทย์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวชลดา  นามนนท์
นักจัดการงานทั่วไป
ลายเส้น 2

 

กลุ่มงานธรรมวิจัย มจร วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กทม

พระมหาไพโรจน์  กนโก
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

   

 

 

พระสุรชัย  ติกฺขปญฺโญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางชมชื่น  เกษาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ลายเส้น 2

 

กลุ่มงานธรรมวิจัย มจร วังน้อย

พระมหาไพโรจน์  กนโก
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

 

 

พระมหากุศลิน  สุนฺทรสิริ
นักจัดการงานทั่วไป
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
พระมหาสมคิด  คมฺภีรเมธี
นักจัดการงานทั่วไป
ลายเส้น 2

 

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

พระครูปลัดอุทัย  พลเทโว, ดร.
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

 

 

พระครูศรีนิคมพิทักษ์,วิ.
นักจัดการงานทั่วไป
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานขับรถ
ลายเส้น 2

 

กลุ่มงานศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

พระอธิกฤต ขมจิตฺโต
รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

   

 

นายสุดตา ประทุมมาศ
นักจัดการงานทั่วไป
นายกาณฑ์ โคตรโยธา
นักจัดการงานทั่วไป
นายฉัตรชัย เพียดจันทร์
พนักงานขับรถ
ลายเส้น 2

 

 

ใส่ความเห็น

Close