ติดต่อส่วนงาน

unnamed

ลายเส้น

ส่วนธรรมนิเทศ

อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์  035-248000 ต่อ 8129,  061-951-5459

กลุ่มงานธรรมวิจัย

พระนครศรีอยุธยา :

อาคารหอฉัน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-248-000 ต่อ 8138,  โทรสาร 035-248-006,  อีเมล์ : dhammavijayamcu@hotmail.com

กรุงเทพมหานคร :

ห้อง 106 อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 0-2222-2835,   อีเมล์ : mcuroom106@gmail.com

Line official account : @donation.mcu    หรือแสกนผ่าน QRCode 25985

 

 

 ลายเส้น

กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
โทร. 06-1951-5459


ลายเส้น

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
เบอร์โทรศัพท์  036-330-124,  036-342-953,  061-951-5459,  062-995-4561,  083-734-5945

 

 

ลายเส้น 2

ใส่ความเห็น

Close