ติดต่อส่วนงาน

ส่วนธรรมนิเทศ

– อาคารหอฉัน(อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์  035 248 000 ต่อ 8129

กลุ่มงานธรรมวิจัย

พระนครศรีอยุธยา :

– อาคารหอฉัน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035 248 000 ต่อ 8138,  โทรสาร 035 248 006,  อีเมล์ : dhammavijayamcu@hotmail.comdhammawijai@mcu.ac.th

กรุงเทพมหานคร :

– ห้อง 106 อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  โทร. 02 226 6028,   อีเมล์ : dhammawijai@mcu.ac.th

Line official account : @donation.mcu    หรือแสกนผ่าน QRCode 25985

 

 

 ลายเส้น

กลุ่มงานพัฒนาศาสนาแคมป์สน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
โทร. 06 1951 5459


ลายเส้น

กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
เบอร์โทรศัพท์  036 330 124,  036 342 953,  061 951 5459,  062 995 4561,  083 734 5945

 

 

ลายเส้น 2

ใส่ความเห็น

Close