213

10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.15 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 172 รูป  รับประเคนภัตตาหาร พิจารณาอาหารและกระทำภัตกิจ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ,รองอธิการบดีฝ่ายวิชการ เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา 

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา