31

32 31 47 34 37 36 40 41 45 46

“งานสืบสานประเพณีกวนข้าวกระยาสารท”

กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

นิมนต์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์)

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบด่ี (อาคารหอฉันชั้นล่าง) มจร.วังน้อย อยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

 

 

Leave a Reply