117

115 116 117 118 119

พระปลัดซุ่งเฮง อาจารสมฺปนฺโน อดีตวัดทองย้อย ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก

เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเข้ากองทุนภัตตาหาร มจร จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

โดยมี นายพัฒนศักดิ์ บุญศรีประภากิจ ผู้เป็นน้องชายคนสุดท้องเป็นประธานมอบถวาย

แด่พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร

เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

ณ วัดเขาคอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เมื่อวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2562

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

Leave a Reply