13

2411221312172019

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:

1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก

วัดหนองรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา

นำอาหารหวานคาวมาถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่

ทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะศิษย์

และทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษสัมพันธชนทั้งหลาย

2.คุณพ่อโสภณ-คุณแม่ชูศรี ประมวลศิลป์ชัย และครอบครัว

ทำบุญอายุครบ 89 ปี คุณแม่ชูศรี ประมวลศิลป์ชัย

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร จำนวน 35,000 บาท

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. องค์อธิการบดีได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 (หอฉัน) มจร พระนครศรีอยุธยา

 

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน