15

 

15 16 18 21 22 17 19 20

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562
เจ้าภาพวันนี้ ประกอบด้วย:
1.คุณแม่ทองดี สาคร,คุณแม่โสภณ นาประเสริฐ,
คุณแม่สวัสดิ์ เอี่ยมอ่อน,คุณแม่สำเภา เดชดี,
อุบาสกอุบาสิกา วัดสุวรรณประสิทธิ์
ทำบุญอุทิศให้ คุณพ่อแปลก-คุณแม่ช้อย-
แม่ชีสุวิมล บุญประเสริฐ
2.คุณพ่อมนตรี-คุณแม่สมทรัพย์ ทรัพย์สกุล
และคณะ ถวายสังฆทานครั้งที่ 82
มี ข้าวสาร 20 กระสอบ เป็นต้น
ทำบุญเพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี

ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถา

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน)

ชั้น 2 มจร  วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

Leave a Reply