11

11 12 13 14 21 22 23

 

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

เจ้าภาพวันนี้ประกอบด้วย

คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก

วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต

วันนี้มีคณะสงฆ์มาฉลองศรัทธาคณะเจ้าภาพ จำนวน 398 รูป

ท่านเจ้าคุณพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทยและภาษาบาลี

พร้อมทั้งปะพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่คณะเจ้าภาพเป็นอันเสร็จพิธี

ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี ชั้น 2 (หอฉัน) มจร พระนครศรีอยุธยา

ส่วนธรรมนิเทศ รายงาน

 

 

Leave a Reply